เครื่องรีดยางเครป

สอบถามเพิ่มเติม 088-2020410 ( ธีระยุทธ )

เครื่องรีดยางเครป

ขั้นตอนการผลิตยางเครป จึงมีส่วนสำคัญมากในเรื่องราคา เพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการใช้เครื่องรีดยางเครปเป็นการผลิตยางที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องคุมมาตรฐานมาก ซึ่งก็ถูก แต่ความง่ายตรงนี้กลายเป็นข้ออ้างทำให้การตีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางจากแผ่นยางเครปต่ำลงไปด้วย แต่ก็ต้องเข้่าใจผู้ที่เป็นพ่อค้าคนกลางเช่นเดียวกัน ต้องกันกำไรเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเอาไว้ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง และกำไร เพื่อลดความเสี่ยงในการรับซื้อในแต่ละครั้งเช่นกัน  แต่ถึงอย่างไรสเป็กของยางแผ่นเครปมีความหนามากๆ เราก็จะคาดเดาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางค่อนข้างยาก จากประสบการณ์การขึ้นราวตากบางจุดลมพัดเข้าไปไม่ถึงทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ยางแผ่นยางเครปหนาๆ แล้วจะได้เนื้อยางหรือค่า DRC เท่าไหร่กันแน่แต่ถ้าเราผลิตยางแผ่นเครปให้บางๆ การขึ้นราวตาก การระบายความชื้นในแผ่นยางเครปที่บางจะดีกว่าเครปที่แผ่นหนา การคำนวณเปอร์เซ็นต์จากสายตาจะทำได้ง่ายกว่ายางเครปที่มีความหนาเปรียบเทียบเมื่อนำยางแผ่นเครปแบบบาง และแบบหนา ขึ้นราวตากคันละ 1 ตันเท่าๆกัน นำมาผึ่งลมในที่ร่มเป็นเวลา 15 วัน ยางแผ่นที่บางจะมีน้ำหนักที่เบากว่ายางแผ่นหนาอย่างเห็นได้ชัด เพราะความบางทำให้เนื้อยางภายในแผ่นแห้งเร็วระบายความชื้นได้เร็ว แต่ยางแผ่นหนาทำให้เนื้อยางภายในแผ่นยังคงมีความชื้นเยอะ เมื่อนำเข้าห้องแล็บตรวจค่า DRC เพื่อหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางพาราจะแตกต่างกันเยอะมาก ยางแผ่นบางจะได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าส่งขายได้เร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัด เปรียบเสมือนการส่งขายเนื้อยางได้มากกว่าความชื้นที่ติดไปกับแผ่น จะคุ้มค่าในการขนส่งในแต่ละเที่ยว 

 
Top