เครื่องรีดยางเครป

สอบถามเพิ่มเติม 088-2020410 ( ธีระยุทธ )


ลายลูกกลิ้งเครื่องรีดยางเครป ขนาดของลายดอกรูปข้าวหลามตัดจะมีขนาด 14.03 มม. x 8.59 มม. มีความห่างของแต่ลายดอกอยู่ที่ 4 มม. และมีความลึกของลายอยู่ที่ 3.5 มม. ลูกกลิ้งเครื่องรีดยางเครปจะเป็นแบบขอนเอง ทำให้สามารถวางลายเครื่องรีดยางเครปได้โดยใช้คอมเบเยอร์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องรีดยางเครปตั้งแต่ 3-5 เครื่องขึ้นไปเหล็กที่นำมาทำลูกกลิ้งเครื่องรีดยางเครป ที่เรานำเข้ามาจะเป็นขนาด 8 นิ้ว ทำมาจากเหล็กเกรดดีตามตัวอย่างที่เห็นในภาพ ส่วนในส่วนการการทำลายลูกกลิ้งเครื่องรีดยางเครปทุกออกแบบมาให้เหมือนกันหมดทุกตัว สามารถนำลูกกลิ้งเครื่องรีดยางเครปจากเครื่องหนึ่งไปใช้ทดแทนกันได้
 
Top